Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een manier om relationele conflicten samen op te lossen via een neutrale derde.
Dit kan gaan over conflicten tussen partners, tussen (stief-)ouders of grootouders en kinderen enzovoort.
Een bemiddelaar bespreekt stapsgewijs met de betrokkenen of en hoe ze hun relatie willen verder zetten.
Hierbij komen zowel de relationele aspecten als de eventuele kinderen en regelingen hierover aan bod.
We werken steeds op maat van de cliënten. Elke bemiddeling verloopt dus anders.


Indien je als gezin conflicten ervaart, kunnen we jullie begeleiden naar een evenwichtige relatie.
Indien je als koppel beslist om niet meer samen verder te gaan, kan scheidingsbemiddeling een optie zijn.
We bekijken hoe je in dialoog tot een oplossing kan komen voor relationele, financiële en praktische aspecten.
Centraal in onze bemiddelingen staat steeds het belang van de eventuele kinderen.
We geven kinderen een stem in de bemiddeling en proberen hun wensen te vertalen.
Soms praten we met de kinderen zelf, soms brengen we ze via de ouders in de bemiddeling.
 
In alle facetten verstrekken we juridische informatie, bijvoorbeeld over het verdelen van een huis en goederen,
zodat je een onderbouwde beslissing kan nemen.
We begeleiden je in alle stappen van een gezinsconflict of van een scheiding.
We stellen de nodige documenten op voor de rechtbank voor koppels die wensen te scheiden.
Indien nodig, werken we samen met advocaten, notarissen en fiscalisten om de gepaste regeling uit te werken.
Ook hechten we veel belang aan het welbevinden van alle betrokkenen en werken hiervoor samen met paramedici.
We begeleiden alle betrokkenen naar opnieuw veerkrachtig in het leven staan.